Pleurothallis aequatorialis Luer

Pleurothallis aequatorialis Luer
Family: 
Orchidaceae
Taxon: 
Pleurothallis aequatorialis Luer
Kind of Type: 
Holotype
Country: 
Ecuador
Primary Coll Last Name: 
Luer
Number: 
4121
Publication: 
Selbyana 5(2): 158. 1979.