Pleurothallis florosa Luer

Pleurothallis florosa Luer
Family: 
Orchidaceae
Taxon: 
Pleurothallis florosa Luer
Kind of Type: 
Holotype
Country: 
Ecuador
Primary Coll Last Name: 
Luer
Number: 
1573
Publication: 
Selbyana 3(3,4): 302. 1977.