Pleurothallis stumpflei Luer

Pleurothallis stumpflei Luer
Family: 
Orchidaceae
Taxon: 
Pleurothallis stumpflei Luer
Kind of Type: 
Holotype
Country: 
Ecuador
Primary Coll Last Name: 
Luer
Number: 
4096
Publication: 
Selbyana 5(2): 182. 1979.