Pleurothallis tempestalis Luer

Pleurothallis tempestalis Luer
Family: 
Orchidaceae
Taxon: 
Pleurothallis tempestalis Luer
Kind of Type: 
Holotype
Country: 
Ecuador
Primary Coll Last Name: 
Luer
Co-Collectors: 
J. Luer & K. Cordoba
Number: 
1570
Publication: 
Selbyana 3(3,4): 396. 1977.