Book Review:  Icones Pleurothallidinarum XXIII––Systematics of Masdevallia, Part Four by Carlyle A. Luer

Author(s): 
Romero-González, G.A.
Year: 
2004
Journal: 
Selbyana
Volume: 
25
Issue: 
1
Page Range: 
174–175
Keywords: 
Pleurothallidinae, Masdevallia